Om oss

EnglishEdit består av en grupp översättare/språkgranskare/tekniska skribenter med engelska som modersmål, verksamma sedan 1991. Med våra olikartade utbildningar och specialinriktningar kan vi möta de flesta behov.

Våra kunder är: