Behöver du skriva övertygande texter på korrekt engelska?

Då kan vi på EnglishEdit stå till tjänst.

Vi sysslar med språkvård, d.v.s. professionell
översättning och språkgranskning. Dessutom
hjälper vi till med att skapa enhetlighet i olika
organisationers skriftliga språkproduktion.